شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قشم آرامشی به وسعت دنیا

جزيره قشم آرامشی, به وسعت دنیا

/post-6569/

به قشم که می آیی به دنبال شلوغی، زرق و برق و هیاهویی که در تمامی مناطق آزاد مد شده نباش! به دنبال هتل های لوکس آنچنانی، آدمهای پولداری که تنها برای استفاده از اماکن تفریحی گران به این جزیره آمده اند یا برای خرج کردن پولهایشان یا...! قشم جای هیاهو وشلوغی و ماشین بازی نیست! قشم تنها جای یک...