شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قشم رنگین کمان خلیج فارس

جزيره قشم, رنگین كمان خلیج فارس

/post-6920/

قشم بزرگترین جزیره ایران از ۲۲ كشور جهان بزرگتر است. لنج، بزرگترین كاردستی دنیاست كه در قشم ساخته می شود. بزرگترین جزیره غیرمستقل جهان، با همراهی سه جزیره هرمز، هنگام و لارك از جمله جزایر جنوبی ایران اند كه در استان هرمزگان با مركزیت بندرعباس قرار دارند. و این ۴ جزیره می توانند بعنوان مكمل...