شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قشم مدرن هنوز سنتی است

«قشم» مدرن هنوز سنتی است

/post-5122/

مارال فرجاد در یک سال اخیر برای عکاسی کوله بارش را بسته و به جاهای زیادی سفر کرده است ‌من در تهران به دنیا آمدم و در همین شهر بزرگ شدم. هیچ گاه برایم پیش نیامد‌ به‌شهر دیگری برای زندگی بروم. ولی چند‌بار به‌دلیل فیلمبرداری زندگی چهار یا پنج ماهه در شهرهای دیگر ایران داشته‌ام. علاوه بر این...