شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قصری که برای شیرین بنا شد

قصری که برای شیرین بنا شد

/post-6001/

مروری بر جاذبه های گردشگری قصر شیرین سفر به شهر عشق، شهری که نام آن همذات دلدادگی است؛ قصر شیرین. نامش رمانتیک و مردمانش نیز. خسرو پرویز عاشق می‌شود، دلداده شیرین. شاید هم رقیبی برای فرهاد! اما یک رقیب برنده. در حالی که فرهاد تیشه به ریشه کوه می‌زند، خسرو پرویز کاخی بنا می‌نهد مزین به نام...