شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قطب جنوب

سفر به سرزمین بی نهایت ها

/post-5029/

اگر ماجراجویید و پول هم دارید به قطب جنوب بروید آفتاب: دورترین نقطه روی کره زمین، سرزمین بی‌نهایت‌ها، هوایی ناسازگار، پوشیده از برف ویخ- شرایط اقلیمی بسیار سخت و روزها و شب‌هایی که پایانی ندارد. می‌توان به راحتی از کنار همه این سختی‌ها گذشت با شوق رسیدن به دنیایی اعجاب‌انگیز که تا پیش از...