شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قطعه ای از بهشت زمینی

لاويج قطعه ای از بهشت زمینی

/post-6812/

اینجا لاویج است قطعه ای از بهشت زمینی بین نور و آمل، وقتی که جنگل‌های چمستان را از گذر پارک کشپل پشت سر می‌گذاری، در پس گردنه آن کوه‌های سرسبز، به آن روستای محصور شده می‌رسی که در بین کوه‌های پردرخت و زیبایی‌هایش به قدری بکر و پر ابهت است که احساس حقیر بودن به تو دست می‌دهد.در اینجا زمان...

لاويج قطعه ای از بهشت زمینی

/post-6713/

اینجا لاویج است بین نور و آمل، وقتی که جنگل های چمستان را از گذر پارک کشپل پشت سر می گذاری، در پس گردنه آن کوه های سرسبز به آن روستای محصور شده می رسی که در میان کوه های پردرخت و زیبایی هایش به قدری بکر و پر ابهت است، که احساس حقیر بودن به تو دست می دهد. اینجا زمان در مقابل چشمانت متوقف می...