شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قلب هایی مهربان در روستاهای دور

قلب هایی مهربان در روستاهای دور

/post-5581/

سفر به روستاهای غرب کشور از آغوش سیاه و تکراری آسفالت‌های شهری که فاصله می‌گیرم، تازه شنیده‌هایم را با چشم سر می‌بینم. کپرهایی که ویران شدنش نیازی به زلزله ندارد و براحتی با یک ضربه پا فرو می‌ریزد، کودکانی که به دلیل کمبود شدید امکانات از لذت کودکی و ادامه تحصیل بازمانده‌اند و مردمانی که...