شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قلعه امیرآباد

قلعه امیرآباد

/post-3325/

این قلعه در روستای امیرآباد در کنار راه مهران-صالح ­آباد قرار دارد و در دوره والیان از سنگ، آجر،خشت، و گِل بنا شده است. یک فضای عمومی، تعدادی اتاق هر یک به مساحت 12 مترمربع و چند زیرزمین از آن بجا مانده است. وضعیت فعلی بنای قلعه نیمه ویرانه است. این قلعه در روستای امیرآباد در کنار راه...