شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قلعه بیرجند

قلعه بیرجند

/post-3576/

این قلعه تاریخی که برفراز تپه­ای در شهر بیرجند قرار دارد در دوره صفویه احداث شده و در دوره قاجاریه بازسازی گردیده که تغییراتی نیز در ضلع شمالی و برج­های ان صورت گرفته است. نقشه قلعه بیرجند چهار ضلعی است که چهار برج در چهار گوشه آن قرار دارد و دو برج نیز در ضلع­های غربی و شمالی است. این...