شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قلعه تاریخی بمپوربه روایتی دیگر

قلعه تاریخی بمپوربه روایتی دیگر

/post-3520/

«پاتينجر» يک جهانگرد اروپایی که در سال 1810ميلادي سفري به منطقه بلوچستان داشته است. در بازدید خود ازقلعه بمپوردرمورد محل احداث آن مي نويسد: «افسانه و روايت عاميانه اي ميان مردم بلوچستان حاکي است ، فرمانده ارتش عظيم ، هنگام عبور از اين راه به سواران خود دستور داد تا توبره اسبان را از خاک و...