شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قلعه تبر

قلعه تبر(خورشه)

/post-3374/

قلعه خورشه در 48کیلومتری شرق جهرم واقع شده است و به دوران حجاج بن یوسف تعلق دارد. از این قلعه، هم اینک برج گچی، چندین غار، پلکان و آب انبارمخروبه به جا مانده است . منبع: irandeserts