شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قلعه جوق ملکشاهی

قلعه جوق ملکشاهي

/post-3330/

اين قلعه مشرف بر سرزمين نسبتاً هموار و در 4 کيلومتري غرب ارکواز ملکشاهي بر فراز تپه اي بلند بنا شده است.نوع معماري و شواهد فرهنگي محدوده قلعه نشان مي دهد که اين قلعه مر بوط به دوران سلاجقه است. منبع: irandeserts