شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قلعه زارخضرخان

قلعه زارخضرخان

/post-3486/

این قلعه در شمال منطقه اهرم واقع شده و به زارخضرخان تنگستانی منسوب است و در حال حاضر نیز اعقاب و فرزندان او در آن سکونت دارند. این قلعه در زمان جنگ انگلیس و ایران در بوشهر مورد استفاده قرار گرفت و جای اصابت گلوله توپ بر برج غربی آن هنوز هم باقی است. قلعه مشتمل بر چهار برج و بارو و قلعه...