شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قلعه سنت پیتر Castle of St Peter

قلعه سنت پیتر (Castle of St Peter)

/post-4486/

قلعه سنت پیتر بر فراز ساحل و هرچیزی که بازدیدکنندگان در بدروم انجام می دهند قرار دارد.شوالیه های سنت جان این بنا را بین سال های 1402 و 1437 ساختند، و شوالیه های از ملت های مختلف مسئولیت دفاع از بخش های خاصی از دیوار را پذیرفتند. در میان برج های مختلف، برج فرانسه، برج انگلستان با مجسمه شیر...