شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قلعه شیاخ

قلعه شياخ(شهاق)

/post-3336/

اين قلعه در روستاي بردي از توابع بخش زرين آباد قرار دارد و مربوط به دوران ساسانيان مي باشد.قلعه بر روي محدوده اي نسبتاً بلند نسبت به زمينهاي پيراموني قرار گرفته است.مصالح بکار رفته در بنا سنگ و گچ است. منبع: irandeserts