شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قلعه های سارو

قلعه های سارو

/post-3508/

در 10 کیلومتری شمال­شرقی سمنان در نقطه­ای کوهستانی به نام سارو آثار دو قلعه بسیار محکم و تسخیرناپذیر موجود است که طرز ساختمان و انتخاب محل و تسخیرناپذیر موجود است که طرز ساختمان و انتخاب محل بنای آنها قابل توجه و در خور تحقیق است. این قلعه در دو طرف کلاته یا مزرعه سارو که چشمه ساری زیبا...