شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قلعه هزارانی

قلعه هزاراني

/post-3341/

امتداد جاده آبدانان-مورموري در ابتداي روستاي هزاراني در بخش شمالي جاده بقايايي قلعه اي بر روي يک تپه طبيعي ديده مي شود.ارتفاع اين تپه حدود 10 متر مي باشد که آثار بجاي مانده معماري آن به صورت يک قلعه بوده که با مصالح سنگ و گچ ساخته شده است پلان بنا به شکل دالانهايي مستطيلي شکل و طويلي است...