شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قلعه پنج برار مورموری

قلعه پنج برار مورموري(قلعه تاجمير)

/post-3326/

پنج برار محدوده اي تاريخي است که در کوهپايه هاي جنوبي کوه کاه ماس،مشرف بر دشت مورموري واقع شده و قلعه پنج برار يکي از اين آثار محسوب مي گردد.مصالح ساخت قلعه سنگهاي نسبتاً بزرگ که از سنگهاي رودخانه اي و بومي منطقه است.قلعه متعلق به دوران اسلامي است.اين قلعه شامل دژ پيراموني و بناهاي داخل...