شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قلعه پور اشرف

قلعه پور اشرف

/post-3327/

اين قلعه در 6 کيلومتري ضلع جنوب شرقي شهرستان دره شهر در روستاي شيخ مکان قرار گرفته است.مطابق سنگ نوشته نصب شده بر روي ديوار ورودي قلعه،در سال 1335ه.ق بدستور مير صيد محمد خان پور اشرف در اين منطقه از دره شهر ساخته شده است.بيشترين مصالح بکار رفته در اسکلت بنا،قلوه سنگ و در مواردي از آجر جهت...