شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قلعه چوبین

قلعه چوبین

/post-3450/

در سال 1356 در این قلعه توسط استروناخ دو گمانه آزمایشی زده شد که منجر به بیرون آوردن سه خمره گلی بزرگ گردید. قلعه در کنار اراضی دولت­آباد ملایر به صورت مخروبه ای قرار دارد. قبل از احداث شهر ملایر به نام شهر چوبین یا چوبینه شهرت داشت و به احتمال زیاد یادگار بهرام چوبینه-سردار ایرانی –بود....