شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قلعه کل حسن صباح

قلعه کل حسن صباح

/post-3586/

این قلعه که در جنوب شرقی شهر بیرجند و در روستای نصرت آباد بخش «در میان» قرار دارد، از مهم­ترین قلعه­ های اسماعیلیان در منطقه به شمار می­رود. زیرا پس از منطقه الموت و قلعه معروف آن این قلعه به لحاظ دارا بودن موقعیت ویژه در منطقه، دومین مرکز دفاعی اسماعیلیان در ایران بوده است. در این قلعه سه...