شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قله تفتان

قله تفتان - سیستان و بلوچستان

/post-2658/

اثر طبیعی ملی تفتان با مساحتی بالغ بر 218 هکتار در سال 1381 طی مصوبه شماره 224 مورخ 21/3/81 شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست. موقعیت جغراقیایی این اثر با N283603 عرض جغرافیایی و E610801 طول جغرافیایی در استان سیستان و بلوچستان واقع گردیده است. ویژگیهای منطقه رشته...