شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قله سبلان

قله سبلان - اردبیل

/post-2660/

اثر طبیعی ملی قله سبلان با مساحتی بالغ بر 6643 هکتار در سال 1381طی مصوبه شماره 223 مورخ 21/3/81 شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست. موقعیت جغرافیایی این اثر با N381604 عرض جغرافیایی و E475008 طول جغرافیایی در استان اردبیل واقع گردیده است. ویژگیهای منطقه اثر طبيعي...