شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قمری خانگی

قمری خانگی

/post-2284/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 26 سانتیمتر طول دارد و به رنگ قرمز قهوه ای تیره دیده می شود از نظر پرو بال شبیه قمری معمولی، اما کوچکتر از آن است . د رناحیه ی جلو گردن و بالای سینه اش لکه ی صورتی قهوه ای، بدون خال های سیاه دیده می شود. ناحیه ی آبی خاکستری در حاشیه ی بیرونی پوشپرهای بال ها و بالای...