شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قنات های قدیمی در دل روستایی تاریخی

قنات های قدیمی در دل روستایی تاریخی

/post-6481/

معرفی روستای بیابانک سمنان روستای بیابانک در حدود ۱۸ کیلومتری جنوب غربی شهر سمنان قرار دارد روستایی به ظاهر کوچک که به علت قرار گرفتن در دشت کویر و قرار نگرفتن هیچ روستایی در جنوب آن تا انتهای دشت کویر روستای بیابانک نامیده شده است. روستای تاریخی و فرهنگی که قدمت آن به طور دقیق مشخص نیست...