شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قورباغه درختی

قورباغه درختی

/post-1316/

خصوصیات : ارواره فوقانی و گاه ارواره تحتانی دارای دندان زوائد عرضی و مهره خاجی . معمولا" پهن شده بندهای انتهای انگشتان اغلب دارای غضروفهای اضافی چنگال مانند هستند . روی غرابی (اپی کوراکوئید ) که غرابی را ( اپی کورا کوئید ) به پیش غرابی (پره کوراکوئید ) متصل می کند از دو نیمه تشکیل شده که...