شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قورباغه قفقازی

قورباغه قفقازی

/post-1315/

محل پیدایش تیپ : گرجستان توصیف : اين گونه شبيه گونه قورباغه قهوه ای ايرانی، شامل يک گروه گونه ای ديگر است که از گروه قورباغه های قهوه ای جدا شده و با نام کلی Rana camerani شناخته می شود اين نام علمی مربوط به نمونه های که در ايران زيست می کنند زيست می کنند نيز می شود. برخلاف ديگر گروه قوربا...