شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

قوی گنگ

قوی گنگ

/post-1299/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 153 سانتی متر طول دارد و تمام بدنش سفید است. منقارش نارنجی است. که انتهای آن سیاه است . منقار نر اندکی بزرگتر از ماده است. پرنده ای با شکوه است که هنگام حرکت در آب؛ گردنش را به شکل زیبای خم می کند و منقارش را رو به پایین می گیرد. هنگام شنا، اغلب شاهپرهای بال را...