شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قیچ

قيچ

/post-2695/

قيچ درختچه اي است همراه با انشعباات چوبي فراوان که در عرصه هاي بياباني بصورت پراکنده در جوامع گياهي درمنه دشتي مشاهده مي شود. ارتفاع متوسط اين درختچه تا ٥/٢ متر مي رسد . قيچ در نقاط مختلف ايران ، قفقاز ، افغانستان و پاکستان انتشار دارد. رويشگاههاي اصلي قيچ در ايران ، جنوب شرقي شاهرود ،...