شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

لارستان ستاره ای در کویر جنوب

شهرستان لارستان ستاره ای در کویر جنوب

/post-6639/

لارستان سرزمینی زیبا با تاریخی احساس برانگیز است که «ایراهستان» نام داشت و مرکز دانش و فرهنگ اسلامی بوده و هست. نخستین تاریخی که از لارستان ذکری به میان آورده است تاریخ طبری است که حکایت می کند که چگونه اردشیر ساسانی بر سرزمین پرنعمت الار تسلط می یابد که با گذشت زمان و حذف حرف «ا» از کلمه...