شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

لاسرتای مشبک

لاسرتای مشبک

/post-2437/

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان نیستند ؛چهارمین انگشت با ریشه های مشخص در هر دو طرف کناره ای میانی که ردیف کاملی از فلس های کناری نوک تیز را تشکیل می دهند و ردیف کاملی از فلس های میانی مشابه ؛ صفحه های انگشتی ناخن دار و انگشت ها با نواحی توسعه یافته جانبی پهن و بر آمده. فلس های...