شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

لاک پشت سبز

لاک پشت سبز

/post-1215/

كاسه آن به شكل بيضي و گود است كه پهنايش 80 درصد طول آن مي باشد. طول كاسه 80- 150 سانتيمتر است . سر كوچك است . لبه هاي آرواره هاي پايين شبيه به دندان و آرواره بالا بر روي سطح داخلي داراي خطوط برجسته و قوي است .لاك‌پشتي به رنگ سياه يا زيتوني مايل به قهوه اي تيره مي باشد. لاك‌پشت سبز بالغ...