شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

لایرانگردی

مناطق ممنوعه دنیا برای ورود خارجی ها

/post-3777/

چین, تبت, لهاسا, مقدس ترین مکان روی زمین برای بودایی هاست, جایی که معبد جوکانگ, مهم ترین معبد بودیست ها در آن واقع شده و پیروان این آیین برای زیارت و انجام بعضی مناسبت ها به آنجا سفر می کنند در سال های اخیر اما کمتر آدم خارجی ای توانسته این تصاویر را از نزدیک ببیند تبت یکی از حفاظت شده...