شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

لایین

آبشار نورالی، لایین

/post-3177/

آبشار نورالی در موقعیت جغرافیایی N365916 E592257 در استان خراسان رضوی واقع است. این آبشار در منطقه زیبای النگ حیدری در ارتفاعات هزار مسجد در نزدیکی کوه گوش اسبی و نورالی واقع است. نورعلی که به گویش محلی آن را« نورالی» می گویند قله ای از رشته کوه هزار مسجد است. برای دسترسی به این آبشار به...

آبشار زو سیا، لایین

/post-1029/

آبشار زو سیا (زاوی رش) در موقعیت جغرافیایی N365917 E592146 در استان خراسان رضوی واقع است. آبشار زو سیا که به صورا پلکانی در دامنه ارتفاعات هزار مسجد در منطقه حفاظت شده ارس سیستان واقع است بیش ار 50 متر ارتفاع دارد. وجود جنگلهای ارس و پوشش گیاهی انبوه به همراه ارتفاعات زیبای هزارمسجدو چشمه...