شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

لباس زنان تاجیکی

معرفی لباس های مختلف زنان تاجیک به همراه عکس

/post-6/

معرفی لباس های مختلف زنان تاجیک به همراه عکس این لباس نیز به سبک زرافشانی می باشد. همانطور که مشخص است یقه این لباس به نام یقه ایستاده قزاقستانی نیز معروف می باشد. این یقه به صورت یک خط عمودی از بالا تا پایین ادامه دارد. احتمال می رود که این سبک لباسهای زنان زرافشان از بخارا برداشت شده...