شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

لذت ایتالیایی بودن

ایتالیایی بودن و لذت آن

/post-6854/

نام «چکمه» یا کشور ملقب به چکمه را حتماً شنیده اید؛ برخی می گویند کشوری است دارای سرمایه های بی شمار هنر و معماری و شاید هم بهشتی برای هنرمندان رشته های مختلف هنری. از داخل کوچه و خیابان های خیس «ونیز» که می گذری و از دریاها و سواحل آبی مدیترانه ای «سیسیل» که عبور می کنی، ساختمان های قدیمی...