شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

لندن شهری به وسعت تاریخ معاصر

لندن شهری به وسعت تاریخ معاصر

/post-6252/

لندن بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر در منطقه انگلستان و پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی است. مرکز این شهر، باستانی است و به عنوان یکی از شهرهای تاریخی جهان محسوب می گردد. لندن در قرون وسطی، شهری کوچک و محدود به چند محله بوده، ولی از چند قرن گذشته، به دلیل مراجعات فراوان به آن،...