شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

لوت گنج تفتیده ایران

لوت گنج تفتیده ایران

/post-5892/

بیابانی که هنوز ظرفیت های بی نظیر آن ناشناخته مانده است مرزهای جغرافیایی ایران ما، دربرگیرنده داشته‌های افتخارآفرینی از جنس طبیعت‌اند. تنوع و گستردگی پهنه‌های متفاوت از هم، چشم‌اندازهای بدیع و جالب توجهی را به ارمغان آورده‌اند. عادت کرده‌ایم که همواره اخبار و گزارش‌های ناخوشایندی را در...