شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

لوچه بالا

غار میان لائون (گلوچه بالا)، انجدان

/post-3831/

اين غار که در حوالي انجدان واقع شده است داراي دو مدخل عمودي و مايل مي‌باشد. دهانة مايل اين غار 3×3 متر است، که با شيب تندي تا پلة اولِ درون غار، در حدود 5/14 متر فاصله دارد. ارتفاع سطح پلة اول تا کف غار 5 متر است که به محوطة اصلي غار مي‌رسد. سطح اين محوطه به شکل مربعي با وسعت تقريبي 600...