شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

لک لک سانان

کفچه نوک

/post-2258/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 85 سانتیمتر طول دارد، که نیم آن را بدن تشکیل می دهد. پرنده ای بزرگ و از دور شبیه درنای سیبری است. نوارپهن زرد کمرنگی روی سینه اش دیده می شود که تا پشت بدن امتداد دارد. منقار و پاهایش سیاه رنگ بوده و برنوک منقار کفگیر مانندش لکه ی زرد رنگی پدیدار می شود که تا پس سر...

لک لک گردن کرکی (لک لک گردن سفید)

/post-2257/

اما از دیگر لک لک ها؛ به واسطه ی روتنه و بال های سیاه ونیز گردن سفید کرکی و سینه ی قهوه ای تیره اش، به آسانی متمایز می شود. درهنگام پرواز، بال ها و زیر تنه کاملا سیاه و گردنش سفید است و سفیدی بزرگی زیر دمش مشاهده می شود. پرنده ی نابالغ قهوه ای رنگ و گردنش دارای کرک و پرهای بیشتری است. اغلب...

لک لک سیاه

/post-2256/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 97 سانتی متر طول دارد. آبزی بوده و به واسطه ی سر، گردن و پشت سیاهش، کاملا از حاجی لک لک ها متمایز است. منقار و پاهایش بلند و قرمز رنگ است. در پرنده ی حوان، منقار و پاها سبز رنگ است. زیر تنه کاملا سفید، سر و پشتش سیاه با جلای بنفش سبز و چشمانش قهوه ای رنگ است. نر و...

گاوچرانک

/post-2255/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 50 سانتی متر طول دارد و نسبتا کوچک و سفید رنگ است. نرها از ماده ها بزرگتر، اما کم و بیش همشکل اند. با مناطق چمنزار خو گرفته و به طور گروهی در اطراف گاوها دیده می شوند کوچکتر از اگرت کوچک است، اما گردنی کوتاه و کلفت تر دارد. منقار کوتاه و رد رنگ، گلو اندکی برجسته و...

فلامینگو کوچک

/post-2254/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 85 سانتیمتر طول دارد و از فلامینگو کوچکتر و صورتی رنگ است. منقارش سیاده رنگ و از فاصله ی بسیار نزدیک، نوک منقارش قرمز تیره دیده می شود. در پرنده ی بالغ، پرو بال به رنگ گلی صورتی و روتنه و زیر تنه و گردنش صورتی کمرنگ است. شانه و بال ها به رنگ قرمز و شاهپرهای اولیه و...

فلامینگو

/post-2253/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 130 سانتی متر طول دارد، که با پاهای بلند و گردن دراز، در رنگ های صورتی و سفید، یا منقار به پاتیین برگشته، از سایر پرندگان کنار آب چر متمایزمی شود. فلامینگو در مقایسه فلامینگو کوچک از جمعیت و پراکندگی بیشتری برخوردار است. نر وماده همشکل اند ولی ماده اندکی کوچکتر است...

غول حواصیل ( حواصیل بزرگ)

/post-2252/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 145 سانتیمتر طول دارد و تا حدی شبیه حواصیل ارعوانی، اما بسیار بزرگتر دیده میشود. عول حواصیل بزرگترین حواصیل به شمار می اید و در حالت ایستاده بلندیش به اندازه ی قامت انسان است. نر و ماده همشکل اند. سر، حاشیه ی گردن و پهلوها قرمز بلوطی و بالای سرش کمی تیره تر است....

حواصیل هندی

/post-2251/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 45 سانتی متر طول دارد و از نظر اندازه و شکل تقریبا شبیه حواصیل زرد است و تنها در هنگام تولید مثل پر و بالش با حواصیل زرد تفاوت دارد. نر و ماده همشکل اند. روتنه قهوه ای بلوطی و بال ها، در پرواز ، سفید رنگ است و لکه های زرد روشنی روی شانه ها و پشت بال هایش دیده می...

حواصیل شب

/post-2250/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 60 سانتی متر طول دارد. در پرنده بالغ ، روتنه خاکستری مایل به آبی، شانه و پشت سیاه، سر و پس سر سیاه و زیر تنه سفید است. منقارش کلفت و محکم و به رنگ سیاه، چشم ها به رنگ قرمز و پاها زرد و گوشتی کمرنگ است. 2 تا3 پر سفیداز پس سر تا پشتش دیده می شود. پرنده ی نابالغ و...

حواصیل سفید بزرگ (اگرت بزرگ)

/post-2249/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 95 سانتی متر طول دارد و بزرگترین حواصیل سفید در ایران است. گردن و منقار نسبتا بلند و بدنش سفید رنگ است. منقار ، در زمستان، زرد نارنجی و در تابستان، سیاه رنگ است که قاعده اش به رنگ زرد دیده می شود. روی سینه از پرهای بلند سفیدی پوشیده شده است. چشم ها به رنگ زرد و...

123»