شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

لیست روستاهای گردشگری استانهای کویری

لیست روستاهای گردشگری استانهای کویری

/post-2959/

روستاهای هدف گردشگری در استان کرمان و جاذبه های آنان عبارت است از: 1- روستای سیرچ، شهرستان کرمان، بخش شهداد، دارای طبیعت زیبای کوهستانی و آب و هوای مناسب 2- روستای کوهپایه، شهرستان کرمان، بخش مرکزی، دارای طبیعت زیبای کوهستانی و آب و هوای مناسب 3- روستای بید خوان، شهرستان بردسیر، بخش مرکزی،...