شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

لیکو

لیکو

/post-2217/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول داردو شبیه لیکو خوزی، اما خاکستری تر است. همچنین اطراف سینه خط دار بوده و تارک و روتنه اش خط خطی مشخص تری دارد. زیر تنه خاکستری نخودی رنگ؛ پاها زرد کمرنگ (در لیکو خوزی قهوه ای کمرنگ است) و منقار بلندتر است. رفتارش شباهت بسیار ی با لیکو خوزی دارد....