شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مادی فرشادی Farshadi Madi

مادی فرشادی | Farshadi Madi

/post-4060/

فرشادی نام یکی از مادیهای داخل شهر اصفهان می باشد. که محل انشعاب آن بالاتر ازمادی نیاصر درکنار قریه ناژوان (ناجنون) از محلی به نام سرسه سنگ ماربین بوده است. این مادی از مادیهای کهن وقدیمی اصفهان است که در شبکه آبیاری اصفهان قدیم بسیار معتبر و پرآب شناخته ی شده است. منبع:hamgardi