شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مارسی آنجا که همه دنیا به هم می پیوندد

شهر مارسی, آنجا كه همه دنیا به هم می پیوندد (2)

/post-6997/

این شهر همچون یك حكومت جمهوری, به خاطر وضع قوانین خردمندانه و همچنین به عنوان یك مركز فرهنگی مشهور شد در آغاز ما خود را در یك دنیای شهری دیگر با خیابانها و كوچه‌های باریك یافتیم كه ممكن بود مشابه همان خیابانهایی بود كه ما در مراكش یا قاهره دیده بودیم. نژادهای عرب شمال آفریقا با نژاد...

شهر مارسی, آنجا كه همه دنیا به هم می پیوندد (1)

/post-6996/

زود باش ! بجنب ! این صدای زنی بود كه وقتی من در جنوب شهر داشتم از تاكسی پیاده می‌شدم، بگوشم خورد كه به عربی تكلم می‌كرد. او زنی خوش پوش بود كه شالی بر سر انداخته و گویا با این حرفها اصرار داشت تا بچه‌هایش را به مدرسه ببرد. من در كنار خیابان، رستورانی شرقی یافتم كه غذاهای مخصوص تونسی سرو...