شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مارکوپولوی جهانگرد

ماركوپولوی جهانگرد 2

/post-7116/

ماركوپولو در سال ۱۳۲۴ م درگذشت یعنی یك سال قبل از اینكه ابن بطوطه در ۲۴ سالگی سفر دریایی و دور و دراز خود را از زادگاه بومی اش تنگیر Tangier آغاز كند اگرچه آن دو هرگز یكدیگر را ملاقات نكردند ماركوپولو از سریلانكا پای در خشكی نهاد تا در جهت شمال شرق به دیدار منطقه كروماندل Coromandel در...

ماركوپولوی جهانگرد 1

/post-7115/

ماركوپولو در سال ۱۳۲۴ م. درگذشت یعنی یك سال قبل از اینكه ابن بطوطه در ۲۴ سالگی سفر دریایی و دور و دراز خود را از زادگاه بومی‌اش تنگیر Tangier آغاز كند. اگرچه آن دو هرگز یكدیگر را ملاقات نكردند، اما ابن بطوطه تقریباً و با اطمینان و یقین در سفرهای خود به اقیانوس هند با مردمانی دیدار و برخورد...