شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مار دریایی افعی شکل

مار دریایی افعی شکل

/post-956/

رنگ غالب بدن خاکستری، با خالهای مجزا که تشکیل یک رده خال زیگ زاگ مانند در پایین بدن میدهند. این فرم خالهای زیگ زاگ مانند فرم بدن افعی های اروپایی را تداعی میکند هرچند که این مار یک گونه خاص است. بدن کلفت، سر بزرگ و سوراخهای بینی در بالای پوزه باز هستند. دو نیش دندان نیش کوچک در فک بالا و...