شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مازندران نامی آشنا و ایرانی

استان مازندران نامی آشنا و ایرانی

/post-6983/

دریای شمال ایران در گستره تاریخ همواره به یكی از نام‌های ایرانی معروف بوده است و در آثار اغلب مورخان معروف ایرانی از این دریا به دو نام دریای تبرستان (طبرستان) یا دریای مازندران نام برده شده است. آمدن هر دو نام در دایره‌المعارف‌های معتبر، مهر تاییدی بر ایرانی بودن این دریا در طول تاریخ...