شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ماسه

چابکسر؛ سرزمین آفتاب، ماسه و دریا

/post-360/

به روایت تاریخ، بشر از دیرباز، بنا به حکم نیازهای مادی و روحی و فرهنگی وبه پیروی از حس کنجکاوی، پیوسته پهنه خاک را در عرصه رفت و آمد خود قرار داده است، به طوری که به یقین می توان گفت جهانگردی و مسافرت از همان سپیده دم تاریخ زندگی بشر آغاز شده است. براساس تعریف سازمان جهانی جهانگردی،...