شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

مالمو

سوئد - مالمو - قلعه مالمو (Malmo Castle)

/post-849/

قلعه مالمو (Malmo Castle) ، قلعه ای واقع شده در شهر مالمو، اسکانیا، در جنوب سوئد می باشد. قلعه اول ، در سال 1434 توسط اریک پادشاه از فورپومرن تاسیس شد ولی این ساختار در اوایل قرن شانزدهم تخریب شد و به جای آن قلعه جدیدی به دستور پادشاه کریستین سوم از دانمارک در دهه 1530 ساخته شد. از لحاظ...