شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ماهی بگیرو رها کن

ماهی بگیرو رها کن

/post-5507/

هر ماهیگیری که به صورت تفریحی به ماهیگیری می‌پردازد حداقل یک بار تجربه رها کردن ماهی را داشته است. عرف ماهیگیری اقتضا می‌کند که ماهی‌های با اندازه‌ کوچک رها ‌شوند. متاسفانه هنوز هستند کسانی که ماهیگیری را تنها در بیرون کشیدن ماهی از آب و یا طبخ و خوردن ماهی می‌بینند. صید بی‌رویه‌ ماهی در...